Sterkere sammen m luft.png

Ønsker du å delta i selvhjelpsgruppe?
Nå kan du være med i #SterkereSammen, en ny hjelpemetode for kvinner.

#SterkereSammen er et tilbud for kvinner som er utsatt, eller har vært utsatt, for ulike typer vold (eksempel: seksuelle overgrep, vold, æresvold, negativ sosial kontroll, stalking, trakasseringer, kjønnslemlestelse, tvangsekteskap, omsorgssvikt o.l.).

Selvhjelpsgruppene er et gratis tilbud med mål om å gi deg som deltar nye verktøy, innsikt og kunnskap som vil øke selvfølelsen og empowerment. Dette kan legge grunnlaget for flere  positive endringsprosesser i ditt eget liv.

Gruppene består av 6-8 deltagere. Hver gruppe vil ha et 2 timers møte per uke, over åtte uker. Hvert møte blir lagt opp etter tema. Vi ønsker å legge opp til at man kan lytte til andre og dele sine erfaringer dersom man ønsker det, med mål om å håndtere hverdagen på en positiv og meningsfull måte.


Er du interessert i å delta?
Meld deg på et uforpliktende informasjonsmøte her, og velg dato som passer for deg.

Velg tidspunktet som passer deg

OBS: Årsaken til at vi ber om e-post, er slik at vi kan sende en bekreftelse på påmelding. Fordi noen deltakere fremdeles bor med voldsutøver vil tittelen til mailen være "Bekreftet påmelding".

Sted: Kirkeveien 61, 0364 Oslo

Ring når du står utenfor: 22 96 15 40

Sterkt av deg å melde deg på!

Vi sees snart!

Tilbudet er laget og ledet av:

© 2022