Sterkere sammen m luft.png

Ønsker du å delta i selvhjelpsgruppe?
Nå kan du være med i #SterkereSammen, en ny hjelpemetode for kvinner.

#SterkereSammen er et tilbud for kvinner som er utsatt, eller har vært utsatt, for ulike typer vold (eksempel: seksuelle overgrep, vold, æresvold, negativ sosial kontroll, stalking, trakasseringer, kjønnslemlestelse, tvangsekteskap, omsorgssvikt o.l.).

Selvhjelpsgruppene er et gratis tilbud med mål om å gi deg som deltar nye verktøy, innsikt og kunnskap som vil øke selvfølelsen og empowerment. Dette kan legge grunnlaget for flere  positive endringsprosesser i ditt eget liv.

Gruppene består av 6-8 deltagere. Hver gruppe vil ha et 2 timers møte per uke, over åtte uker. Hvert møte blir lagt opp etter tema. Vi ønsker å legge opp til at man kan lytte til andre og dele sine erfaringer dersom man ønsker det, med mål om å håndtere hverdagen på en positiv og meningsfull måte.


Er du interessert i å delta?
Meld deg på et uforpliktende informasjonsmøte her, og velg dato som passer for deg.

Velg tidspunktet som passer deg

OBS: Årsaken til at vi ikke ber om e-post eller telefon, er på grunn av at noen deltakere fortsatt bor med voldsutøver. Derfor er det spesielt viktig at du noterer ned tid og sted, sånn at du ikke går glipp av informasjonsmøtet.

Sted: Kirkeveien 61, 0364 Oslo

Ring når du står utenfor: 22 96 15 40

Sterkt av deg å melde deg på!

Vi sees snart!

Tilbudet er laget og ledet av:

© 2022