top of page
SterkereSammen-min.png

Har du vokst opp i en dysfunksjonell familie, og ønsker støtte til å håndtere dette bedre i voksen alder?

Nå kan du delta i #SterkereSammen, et nytt gratis gruppetilbud for oss som har opplevd rus, alkohol, vold (psykisk eller fysisk), omsorgssvikt, eller psykisk sykdom i nære relasjoner.

Selvhjelpsgruppene har et mål om å gi deg verktøy, innsikt og kunnskap som kan legge grunnlaget for positive endringsprosesser i ditt eget liv.

Sammen med andre som har lignende erfaringer er vi sterkere i møte med hvordan vi bærer og lever med vår historie.

Selvhjelpsgruppene vil foregå fysisk i Oslo og vil starte opp forløpende mot slutten av 2022 og begynnelsen av 2023. Gruppene vil bestå av 6-8 deltagere. Hver gruppe vil ha et 2-timers møte hver uke, over 12 uker (5 uker med veileder og videre uten). Vi ønsker å legge opp til at man kan lytte til andre og dele sine erfaringer dersom man ønsker det, med mål om å håndtere hverdagen på en positiv og meningsfull måte.

Er du interessert i å delta?
Meld deg på et uforpliktende informasjonsmøte her, og velg dato som passer for deg.

OBS: Årsaken til at vi ber om e-post, er slik at vi kan sende en bekreftelse på påmelding.

Sted: Tordenskiolds gate 2, 0160 Oslo

Ring når du står utenfor: 22 96 15 40

Velg tidspunktet som passer deg

Sterkt av deg å melde deg på!

Vi sees snart!

Tilbudet er laget og ledet av:

BaR_Screen_Lockup_Rød-1.png

Tilbudet er taushetsbelagt.

© 2022

bottom of page