top of page
Peer Support Group Picture.png
Peer Support Group Picture.png

Ønsker du å møte andre voksne som har vokst opp
i utfordrende hjem for å stå sterkere sammen?

#SterkereSammen er et nytt og gratis gruppetilbud for oss som har vokst opp rundt alkohol, vold, omsorgssvikt, rus eller psykisk sykdom.

Selvhjelpsgruppene har som mål å gi deg verktøy, innsikt og kunnskap som
kan legge grunnlaget for positive endringsprosesser i ditt eget liv.


Selvhjelpsgruppene møtes fysisk i Oslo og starter opp siste uken i April.
Gruppene vil bestå av 6-8 deltagere som møtes 2-timer per uke.
De første 5 ukene vil gruppene få støtte og videre fortsette som selvhjelpsgrupper.

Sammen med andre som har lignende erfaringer kan vi lytte og dele dersom vi ønsker det, med et felles mål om å håndtere hverdagen på en litt mer positiv og meningsfull måte.


Er du interessert i å delta?
Bli med på et informasjonsmøte ved å velg dato under og melde deg på.

Håper vi sees hos oss

Neste informasjonsmøte:

Grunnen til at vi ber om e-post, er for å sende bekreftelse på påmelding.

Sted: Mesh - Tordenskiolds gate 2, 0160 Oslo

 

Gå inn i cafeen og du vil bli hentet der av en fra The Human Aspect

Sterkt av deg å melde deg på! Vi sees snart!

Tilbudet er laget og ledet av:

BaR_Screen_Lockup_Rød-1.png

Tilbudet er taushetsbelagt.

© 2023

bottom of page